Dovolujeme si Vás informovat, že s účinnosti od 06. 09. 2018 bylo zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně změněno sídlo společnosti. Od tohoto data je novým sídlem a adresou společnosti:

Obecně prospěšná společnost Důstojnost, IČO 28599110

Pobřežní 249/46, Karlín 186 00 Praha 8