Stravování v domově

Stravování v našem domově pro seniory zabezpečujeme prostřednictvím vlastní kuchyně, ve které připravujeme klientům celodenní stravu.

Podáváme tři hlavní jídla a odpolední svačinu.

Skladba stravy se řídí jídelním lístkem, který je sestavován tak, aby odpovídal stravovacím jednotkám, vyhovoval výživovým potřebám klientů a byl dostatečně pestrý.

Sestavení jídelních lístků a množství výživových hodnot připravuje vedoucí stravování ve spolupráci s nutriční terapeutkou.

Jídelníčky jsou umístěny u vchodu do jídelny a na nástěnkách na každém patře budovy.

Strava může být podávána v běžné úpravě, mechanicky upravená nebo jako tekutá výživa.

Druh a úpravu stravy pro každého klienta doporučí zdravotní sestra po vyhodnocení zdravotního stavu klienta.

Ke každému jídlu je podáván nápoj, nejčastěji ovocný čaj, který je také neustále k dispozici v prostorách jídelny.

Kromě toho dostává každý klient dvakrát denně termosku s čajem na pokoj.

 

 

 

 

 

Je připravován tento druh stravy:

2 šetřící –  pro klienty s chronickou nemocí  žlučníku, jater a slinivky břišní v klidovém období

3 racionální (normální) –  pro klienty bez omezení

4– s omezením tuků – pro klienty trpící zánětem  žlučníku a slinivky břišní, žlučových kamenech

5-bezezbytková – pro klienty při chronickém průjmovém onemocnění, dráždivém tračníku, Crohnově chorobě

GERpro klienty s poruchou kousání a polykání

9 – diabetická – při onemocnění diabetes mellitus

9/2 šetřící – pro klienty s chronickou nemocí  žlučníku, jater a slinivky břišní , žlučových kamenech a trpící zároveň diabetes mellitus

9/4 s omezením tuků -pro klienty trpící zánětem  žlučníku a slinivky  žlučovými kameny a nemocí diabetes mellitus

9/5  bezezbytková –  pro klienty při chronickém průjmovém onemocnění, dráždivém tračníku, Crohnově chorobě a nemocí diabetes mellitus

 9/GER pro klienty s poruchou kousání a polykání a nemocí diabetes mellitus.

Individuální – tato dieta se indikuje klientům, kterým ze zdravotních důvodů nevyhovují výše uvedené diety a je připravována individuálně.

 

 

 

 

 

Jídla se podávají v následujícím časovém rozmezí:

SNÍDANĚ                7:30h

OBĚD                     12:00h

SVAČINA               14:30h

VEČEŘE                 17:00h

 

Klient má možnost stravování v jídelně domova.

V případě, že zdravotní stav nedovoluje klientovi docházet do jídelny, nebo společné stravování odmítá, může se klient stravovat na pokoji. Jídlo těmto klientům donáší personál a podle potřeby pomáhá klientovi při podávání stravy.

Z důvodu přípravy výdeje stravy je jídelna uzavřena půl hodiny před podáváním stravy.

Z provozních a hygienických důvodů není možné v našem zařízení odebírat stravu v jídelně mimo určené časy.

V případě, že si klient nechce jídlo sníst v určené době, může si jídlo v nádobách zapůjčených z kuchyně uschovat na svém pokoji v lednici. Po dohodě mu bude strava přihřána.

Výrobky teplé kuchyně jsou určeny k okamžité spotřebě.

Výrobky studené kuchyně (pomazánky, salámy,..) se mají spotřebovat nejpozději následující den. U balených potravin (jogurty, paštiky,..) dle data spotřeby uvedené na obalu.

 

Z hygienických důvodů je klientům průběžně pracovníky v přímé péči doporučováno neuskladňovat zbytky potravin na pokojích.                  V případě nutnosti jsou pracovníci přímé péče oprávnění zdráví ohrožující potraviny odstranit a zlikvidovat, pokud toho není klient sám schopen nebo nereaguje na výzvu a upozornění personálů.

Jestliže klient není v zařízení (např. z důvodů lékařského vyšetření) strava je mu uschována a podána po návratu do domava.

V případě pobytu mimo zařízení se odhlašuje strava 2 dny dopředu.  Klient rovněž sdělí předpokládaný návrat do zařízení.

Pobyt mimo zařízení z důvodů umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem oznámený pobyt mimo zařízení.

Vedoucí stravování každý den dohlíží na kvalitu surovin, správné technologické postupy, hmotnost porcí a teplotu při výdeji jídla.