Mnohokrát děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za nákup zdravotního lůžka vč. příslušenství pro naše klienty!

20180312_081018