Žádost – Domov pro seniory

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Pro elektronické podání žádostí pokračujte vyplněním

  Žádost o poskytování sociální služby

  Žádost o poskytování sociální služby v domově pro seniory  Kontaktní údaje zájemce

  Mám zájem


  Žádost zájemci pomohl vyplnit  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Odesláním žádosti uděluji souhlas se zpracováním a uchováváním osobních a citlivých údajů souvisejících s pobytem v zařízení, a to až do doby jejich archivace a skartace. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán.

  Datum: (automatické vyplnění)

  Podpis zájemce/zákonného zástupce

  * V domově pro seniory poskytujeme pobytovou sociální službu zájemcům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a to od 65 let věku.

  Obecně prospěšná společnost Důstojnost

  Nýdek ev. č. 100

  739 95 Nýdek

  Po doručení žádosti Vás budeme kontaktovat co nejdřív.

  Pro více informací kontaktujte socialnids@dustojnost.cz.