Domov Důstojnost

Vítejte na stránkách neziskové organizace O.P.S. Důstojnost
Domov Důstojnost je celoroční pobytové zařízení poskytující sociální služby v příjemném prostředí okolních hor, které zaručují léčebný účinek na lidskou psychiku a různá respirační onemocnění.

V našem zařízení provozujme dvě registrované sociální služby:

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Rádi bychom Vás informovali o dění v domově. Stále dle celostátního nařízení platí zákaz návštěv. Vývoj situace šíření koronaviru COVID-19 v České republice bedlivě sledujeme. Spolupracujeme se státními orgány KHS, Krajským úřadem MSK. Řídíme se jejich pokyny a metodickými postupy vydanými Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Asociací poskytovatelů sociálních služeb. Vedení domova se schází každý den a reaguje na aktuální situaci. Dodržujeme všechna preventivní opatření, abychom omezili riziko vzniku infekce  na nejnižší možnou míru. Přesto připravujeme krizový plán pro případ vzniku infekce v domově, abychom nebyli překvapeni.  Již nyní podnikáme preventivní kroky – personální zajištění, dostatek pomůcek apod.

Chceme Vás ubezpečit, že klienti jsou v pořádku.  Život v domově probíhá každý den v běžném režimu.

Aktuální informace o dění v domově se dočtete na našich webových stránkách www.dustojnost.cz v záložce Aktuality