Domov Důstojnost

Vítejte na stránkách neziskové organizace O.P.S. Důstojnost
Domov Důstojnost je celoroční pobytové zařízení poskytující sociální služby v příjemném prostředí okolních hor, které zaručují léčebný účinek na lidskou psychiku a různá respirační onemocnění.

V našem zařízení provozujme dvě registrované sociální služby:

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Kontakty 

735 177 704 – volání od 6:30 do 18:30 – Sesterna
735 177 705 – volání  od 18:30 do 6:30 – Pečovatelé
Recepce – 593 035 090
Nahlášení / odhlášení stravy – 735 177 703 

Úřední dny – sociální úsek

Pondělí: úřední den pro klienty 8:00 – 15:00 hodin
Úterý: úřední den pro rodiny klientů a potencionální zájemce 8:00 – 15:00 hodin
Středa: úřední den pro klienty 8:00 -15:00 hodin
Čtvrtek: úřad práce/depozitní pokladna 8:00-15:00 hodin
Pátek: sociální šetření v terénu
 

Pětileté výročí domova 

Živý přenos

powered by rtsp.me

powered by rtsp.me

S účinnosti od 15. 09. 2020 bylo zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností,  vedeného městským soudem v Praze změněno sídlo společnosti.

Od tohoto data je novým sídlem a adresou společnosti:

Obecně prospěšná společnost Důstojnost, IČO 28599110

Prvního pluku 206/7, Karlín, 186 00 Praha 8