Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti u nás probíhají každý den od pondělí do pátku od 9:00 – 11:30 a 13:00 – 15:30, pod vedením dvou aktivizačních pracovnic. S klienty se scházíme v kulturní místnosti na 3. NP a v domečku v zahradě. Skupiny klientů se snažíme utvářet tak, abychom byli schopni se jim při společných aktivitách věnovat rovnoměrně. Dopolední aktivizace jsou zaměřeny skupinově. V odpoledních hodinách se klientům věnujeme individuálně. Tyto aktivizace jsou zaměřeny převážně na klienty trpící demencí, kteří nejsou schopni udržet pozornost ve skupině. Probíhají na pokojích klientů, nebo za příznivého počasí na zahradě domova. 

 

Klienti mají možnost účastnit se: 

  • procvičování paměti (vědomostní kvízy, rébusy, sudoku, bingo) 
  • kreativních činností (tvoření z papíru, přírodních materiálů, hlíny) 
  • společného pečení sladkých dobrot (máme vlastní vybavenou kuchyňku se spotřebiči) 
  • cukrárny – mohou si objednat zákusek a dát si k němu kávičku 
  • smyslové terapie (aromaterapie, muzikoterapie apod.) 
  • seznámení s aktualitami dne – čtení z denního tisku, povídání si o aktuálním dění v domově, informace o připravovaných akcích 
  • filmových pátků – promítání na velké obrazovce v kulturní místnosti 
  • evangelické mše 
  • tematického odpoledne  

 

Aktivizaci přizpůsobujeme ročnímu období. V jarních a letních měsících pořádáme pro klienty výlety do okolí po přilehlých kopcích, navštěvujeme cukrárnu, mini zoo, místní restauraci, pořádáme smažení vaječiny, letní slavnost, opékání špekáčků spojené se zpěvem u ohně.  

V chladnějších měsících jezdíme na výlety do výrobního závodu ,,Marlenka“, jednou měsíčně promítáme na plátno film na přání, pořádáme ples, mikulášskou, Silvestr a vánoční posezení. Pravidelně k nám jezdí prodejce čokolády se širokou nabídkou dobrot spojenou s ochutnávkou. 

Od 1. dubna pořádáme každou středu za pěkného počasí sportovní odpoledne. Klienti si mohou zahrát různé venkovní hry, například ruské kuželky, garden rondo, petangue, pukec, atd. 

 

Spolupracujeme také s nýdeckou knihovnou a krytým bazénem v Bystřici. V pravidelných časových intervalech navštěvují klienti zajímavé besedy s paní knihovnicí na různá témata a mohou si vypůjčit knížky, které je zajímají. Návštěva bazénu je pro naše klienty velmi příjemná aktivita, kterou rádi využívají. S oběma zařízeními se nám velmi dobře spolupracuje a vycházejí nám maximálně vstříc.  

 

VIDEOHOVORY

Sjednáni realizace videohovoru s p. Pavla Ploszková na 

mail: ploszkova@dustojnost.cz

tel.: 735 170 641

POSTUP PŘI PRVNÍM PŘIHLÁŠENÍ K VIDEOHOVORU: 

1. Kliknete na modré pole  Videohovor

2. Po otevření webové stránky do políčka (enter your name) napíšete své jméno

3. Kliknete velké modré tlačítko níže s nápisem Continue

4. Znova kliknete na modré políčko níže

5. V levém horním rohu se objeví dotaz na povolení mikrofon a kamery. Klinkněte povolit

6. Dále zaškrtněte políčko před slovy skip …

7. Zmáčknete velké modré tlačítko Join meeting a tím se zahájí videohovor

Ukončení hovoru zmáčkne tlačítko Leave (červená ruka)

PŘIHLÁŠENÍ K NÁSLEDUJÍCÍM VIDEOHOVORŮM STAČÍ ZMÁČKNOUT POUZE  VIDEOHOVOR