Podpořte nás

Obecně prospěšná společnost Důstojnost je neziskovou organizaci, která je finančně závislá pouze na úhradách klientů a úhradách ze zdravotních pojišťoven. Tyto úhrady však nejsou dostačující k pokrytí nákladů spojených se zajištěním poskytovaných sociálních služeb. Proto nám dovolte oslovit Vás se žádostí o finanční příspěvek.

Jelikož jsme zcela nové sociální zařízení, které má v plánu stále zvyšovat standard poskytovaných služeb a poskytovat maximální možnou podporu lidem v seniorském věku, bude nám Váš finanční příspěvek v jakékoliv výši velmi nápomocen.

Naším záměrem je v nejbližší době zakoupení služebního automobilu, který bude využíván pro přepravu klientů do nemocnic.

Pro případ Vašeho zájmu, byl zřízen dárcovský účet u České spořitelny č. 2421111242/0800. Výpisy z tohoto účtu budou měsíčně zveřejňovány na webových stránkách našeho domova. Každý dárce obdrží na vyžádání darovací smlouvu na jejímž základě má možnost odečíst hodnotu daru ze základu daně dárce (dle zákona o dani z příjmu). Pro bližší informace kontaktujte ekonom@dustojnost.cz.

Závěrem bychom rádi jménem našich klientů poděkovali všem, kteří nám přispěli na rozvoj naší činnosti a na kvalitu poskytovaných služeb.

Ing. Dalibor Mitrenga, ředitel