Ceník

Úhrady za poskytování sociálních služeb upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a provádějící vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem činí 305,– Kč denně za ubytování. Tato částka v sobě zahrnuje úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a žehlení. Maximální výše úhrady za celodenní stravu činí 255,– Kč denně, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

Klient si sám ze svých finančních prostředků hradí ostatní nezbytné osobní náklady spojené s pobytem v Domově, které nejsou součástí úhrady. Jedná se například o:

  •  doplatky léků a zdravotních potřeb či pomůcek
  • platby za vlastní odebírané tiskoviny
  • pomůcky pro inkontinenci (pleny, podložky, kalhotky atd.) nad limit hrazený zdravotní pojišťovnou
  • fakultativní služby

Člověk, jehož soběstačnost je snížená a k zajištění základních činností potřebuje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a splňuje kritéria dané zákonem, stane se pobíratelem příspěvku na péči. U pobytových sociálních služeb hradíte poskytovateli příspěvek na péči v jeho plné přiznané výši.

Stupně příspěvků na péči jsou čtyři:

I. stupeň     880,- Kč
II. stupeň  4.400,- Kč
III. stupeň  12.800,- Kč
IV. stupeň19.200,- Kč