Zdravotní služby

Zdravotní péče je v domově poskytována všechny dny v týdnu v průběhu dne. Zdravotní péči poskytuje kvalifikovaný střední zdravotnický personál na základě indikace praktického lékaře. V noci péči o klienty zajišťují pracovníci přímé péče, v případě akutního zhoršení zdravotního stavu klienta je volána RZS.
Jednou týdně je v zařízení přítomen lékař, který vykonává u klientů návštěvní službu. Dochází ke klientům, kteří si stěžují na zdravotní problémy. O tuto lékařskou návštěvu může požádat  sám klient, jeho rodina nebo ošetřující personál. O nutnosti a důležitosti provedení návštěvy rozhoduje lékař. Klientům rovněž zajišťujeme odborná vyšetření u specialistů, kde je doprovází zaměstnanec domova.
Rehabilitačních činností provádí zdravotní sestry.

Dotazy ohledně zdravotního stavu klienta pište na mail usekovasestra@dustojnost.cz.