Podporují nás

Havířov

V roce 2023 jsme obdrželi od statutárního města Havířova neinvestiční dotaci v celkové výši 147.000,- Kč.

 Částka 95.000,- byla určena na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním služeb domova se zvláštním režimem občanům města Havířova v roce 2023

Částka 52.000,- byla určena na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním služeb domova pro seniory občanům města Havířova v roce 2023

Jako již tradičně, byla tato finanční podpora použita na úhradu mzdových nákladů.

Mnohokrát děkujeme!

V roce 2022 poskytlo statutární město Havířov našemu domovu finanční podporu v celkové výši 100.000,- Kč, 

která byla stejně jako v roce minulém použita na úhradu mzdových nákladů. 

Mnohokrát děkujeme!

Rok 2021 byl pro všechny z nás náročný. O to více si ceníme podpory statutárního města Havířova,

které nás i v tomto roce finančně podpořilo.

Celková výše poskytnutých finančních prostředků činila 110.000,- Kč a byla určena na úhradu

mzdových nákladů.

Mnohokrát děkujeme!

 

Statutární město Havířov poskytlo v roce 2020 již podruhé finanční podporu, která přispěla k zlepšení kvality života naších klientů.

V roce 2020 byl podpořen projekt výstavby zahradního altánu pro cca 35 klientů, který umožní našim klientům trávit více času venku v přírodě a rozšíří zde množství realizovaných aktivit. Naším cílem pro rok 2021 je položit dlažbu a připravit posezení.

IMG_0431IMG_0430

V roce 2018 jsme z finančních prostředků statutárního města Havířova zakoupili zahradní nábytek pro naše klienty.

50593721_357021538462858_7407103154187141120_n

Mnohokrát děkujeme za Vaši podporu!