Mnohokrát děkujeme nadaci Karel Komárek Family Foundation za poskytnutí nadačního příspěvku v rámci Mimořádné grantové výzvy pro NNO podporující seniory v době pandemie koronaviru.

Získané finanční prostředky byly použity na úhradu mzdových nákladů studentů, kteří se v době pandemie podíleli na péči o klienty.

Díky nadačnímu příspěvku jsme si mohli dovolit zaměstnat další potřebné pracovníky a zajistit tak plynulý chod zařízení i v této náročné době.

Mnohokrát děkujeme za podporu a lidský přístup!